Försäkringskassan jämställdhetsbonus

Jämställdhets bonus – Försäkringskassan

Jämställdhetsbonus

20 okt. 2022 — Försäkringskassan har alla uppgifter som behövs för att kunna betala ut jämställdhetsbonus. Föräldrarna behöver därför inte lämna någon ansökan.

Jämställdhetsbonus – Wikipedia

Föräldraförsäkringens historia – Försäkringskassan

för 6 dagar sedan — Jämställdhetsbonusen förenklades 2012. Föräldrarna behövde då inte längre ansöka om bonusen och den betalades ut månadsvis. 2013 tog män ut 25 …

Föräldraförsäkringen infördes 1974. Den ersatte moderskapsförsäkringen som endast riktade sig till mammor. I och med föräldraförsäkringen kunde båda föräldrarna vara hemma med sina barn.

Hej! Jämställdhetsbonus -… – Försäkringskassan – Facebook

Jämställdhetsbonus var 2008-2017 en del i den svenska föräldraförsäkringen som syftade till att vårdnadshavare med gemensam vårdnad skulle dela mer lika på …

Slopad jämställdhetsbonus – Riksdagens öppna data

3 mars 2015 — Jämställdhetsbonusen är skattefri och betalas ut automatiskt, ni behöver alltså inte ansöka om den. Maxbeloppet är 13 500 kronor totalt för ett …

Jämställdhetsbonus uppnådde sitt syfte – Publikt

Innehåll

Antalet utbetalda dagar med jämställdhetsbonus 2012– 2014 fördelat på barns uppnådda ålder 2014. Tusental. Källa: Försäkringskassan, www.forsakringskassan.

Slopad jämställdhetsbonus slår hårt mot föräldrar | HN

5 dec. 2022 — Jämställdhetsbonusen var en del av föräldrapenningen under perioden 2008–2017. Den gav föräldrar ekonomiska incitament …

Låg kunskap om jämställdhetsbonus – Kollega

19 jan. 2017 — Riksdagen beslutade i höstas att ta bort den så kallade jämställdhetsbonusen från årsskiftet. Det innebär att ingen bonus kommer att betalats ut …

Uppföljning av jämställdhetsbonusen – Försäkringskassan

Låg kunskap om jämställdhetsbonus

13 feb. 2023 — … inte hört talas om den, eller känner endast till namnet men vet inte vad den innebär. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

Informationen om jämställdhetsbonusen har inte nått fram. 40 procent av alla föräldrar har inte hört talas om den, eller känner endast till namnet men vet inte vad den innebär. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

Uppföljning av jämställdhetsbonusen – Försäkringskassan

Majoriteten av föräldrar känner till jämställdhetsbonusen men saknar tillräcklig kunskap för att

Keywords: försäkringskassan jämställdhetsbonus